بودجه تحقیق و توسعه در برنامه ملی فناوری­‌های کوانتومی کشور انگلستان

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ اداره دولتی علوم انگلستان، میزان بودجه تخصیص یافته به برنامه ملی فناوری­‌های کوانتومی، در فاز اول (۲۰۱۴-۱۹) به میزان ۳۸۰ میلیون پوند اعلام گردیده که بخشی از آن (۲۷۰ میلیون پوند) توسط دولت انگلستان تامین اعتبار شده است. این بودجه به بخش‌های مختلفی از جمله:‌هاب­‌های دانشگاهی ذیل که خوشه ­­های مشارکتی صنعت و دانشگاه را تشکیل داده و  از سوی دانشگاه­‌های بیرمنگام (سنسورها و علم مقیاس)، گلاسگو (تصویر برداری ارتقا یافته کوانتوم)، یورک (ارتباطات امن کوانتومی)، و دانشگاه آکسفورد (سیستم‌های اطلاعات شبکه شده کوانتومی) هدایت م ی­شوند، تخصیص یافته است.

QuantIC  به عنوان‌هاب فعال در زمینه­ی تصویر برداری ارتقا یافته کوانتومی

NQIT  به عنوان‌هاب فعال در شبکه اطلاعات کوانتومی

UK QT  به عنوان‌هاب فعال در سنسورها، امنیت، و ارتباطات کوانتومی

گفتنی است در فاز اول برنامه ملی فناوری­‌های کوانتومی، بودجه ­های مهارت ­آموزی به دانشجویان دکتری از طریق کمک هزینه ­ی اعطاء شده از سوی بخش­‌های صنعت در همکاری فی­مابین با‌هاب­‌های دانشگاهی تأمین می‌­گردد؛ همچنین بودجه­‌های تخصیص یافته در حوز­ه­‌های تحقیقاتی نیز از سوی بازیگران دولتی از قبیل بخش دفاعی در نظر گرفته می‌­شود. از طرفی مقرر گردیده که اعتبارات لازم به منظور اجرای فاز دوم این برنامه ملی(۲۰۲۰-۳۰)  با همکاری بخش صنعت و دولت انگلستان به میزان ۳۳۸ میلیون پوند تأمین گردد.